درمان دیسک کمر - کمر درد

عمل بسته دیسک کمر- جراحی لیزری دیسک کمر

اغلب بیمارانی که از کمر درد رنج میبرند، با انجام تمرینات ورزشی صحیح بهبود می یابند، اما به ندرت از تاثیر آن اطلاع می یابند.بعد از اولین کمر درد و یا حتی بعد از انجام درمانهای سنگین و یا جراحی، بهترین راه برای کاهش شدت وپیشگیری از عود دیسک کمر، انجام ورزش های مخصوص کمر است. در اینجا مقدمه ای بر انواع علل کمر درد و روش های بازتوانی و ورزش درمانی در بیماران کمر درد ذکر می شود.

علل کمر درد :

ساختمانهای متعددی در این ناحیه وجود دارند که می توانند سبب کمر درد شوند؛ برخی از این ساختمان ها عبارتند از :

1.دیسک بین مهره ای

2.عضلات، لیگامانها و تاندونهای اطراف ستون مهره ها

3.بافت استخوانی مهره های ستون مهره ها

دیسک بین مهره ای :

دیسک بین مهره ای در طی فعالیت روزانه به عنوان ضربه گیر و جاذب شوک عمل می کند ولی در اثر نیروهای ناگهانی مانند افتادن یا هل دادن اجسام سنگین می تواند دچارپارگی یا بیرون زدگی شود. دیسک پاره شده توانایی ترمیم خود بخود ندارد و می تواند یکی از علل مهم دردهای مکرر کمر باشد.

درد بیماران اغلب مانع انجام تمرینات ورزشی می شود و بدنبال آن تغذیه دیسک هم مختل می شود. در هنگام فعالیت فیزیکی، دیسک مانند یک اسفنج مواد غذایی را به خود جذب و سپس تخلیه میکند.وقتی که درد مانع انجام فعالیت فیزیکی می شود، تغذیه دیسک آسیب دیده مختل شده و شروع به تخریب و دژنره شدن می کند.

فعالیت فیزیکی برای حفظ تبادل مایعات در ساختمانهای نخاعی و کاهش تورم که به طور طبیعی در اطراف دیسک آسیب دیده وجود دارد، لازم است. این تورم باعث تحریک عصب مجاور شده که عمدتا ناشی از نشت محتوای دیسک بیرون زده می باشد.

عضلات، لیگامانها و تاندونهای اطراف ستون مهره ها :

مجموع بافت همبند در اطراف ستون مهره ها شامل عضله، ليگامان و تاندون براي حفظ تعادل و قدرت مناسب در اطراف ستون مهره ها اهميت ويژه اي دارند. با كاهش فعاليت فيزيكي، فيبر هاي ليگامانها و تاندونها شروع به چسبيدن به يكديگر كرده و با يك نيروي ناگهاني احتمال پاره شدن آنها وجود دارد.

از آنجايي كه عضلات با سيستم عصبي مركزي ارتباط دارند، اظطراب و خشم مي تواند منجر به اسپاسم عضلات شود. استرس مكرر مانع از عملكرد نرمال عضلات، و در نتیجه بروز ضعف عضلات و كاهش پايداري در اين ناحيه شده كه خود مي تواند منجر به كمر درد مزمن شود.

وقتي كه ديسك بيرون زده روي ريشه هاي عصبي فشار وارد مي كند مانع از عملكرد نرمال عصب شده و مي تواند حس و حركت اندام تحتاني را مختل كند.

كمر درد حاد و مزمن :

كمر دردهاي حاد عمدتا ناشي از آسيب ناگهاني بافت نرم هستند كه باعث درد ناگهاني شده ولي با ترميم بافت آسيب ديده، درد نيز برطرف مي شود.

برخلاف درد حاد، درد هاي مزمن، ارتباط كاملي با محل آسيب ندارد. به نظر مي رسد كه آستانه تحريك اعصاب پايين آمده و بعد از بهبود محل اوليه آسيب، نوعي حافظه عصبي براي درد ايجاد مي شود. سيستم عصبي با اين تحريك مزمن تطابق پيدا مي كند به طوريكه عوامل محيطي كه قبلا باعث درد نمي شدند براي بيمار ايجاد درد مي كنند.

استرس هاي رواني و بعضي داروهاي خاص مي توانند اين پدیده را تشديد كنند. يك راه حل موثر براي كنترل اين دردها، انجام فعاليت ورزشي است كه ذهن شما را از اين حافظه عصبي دور مي كند.علاوه بر اين فعاليت فيزيكي به ترميم بهتر ساختمانهاي آسيب ديده كمك مي كند.

ورزش درماني براي كاهش كمر درد :

يكي از راههاي بهبود كمر درد و پيشگيري از عود مجدد آن، انجام بازتواني و حركات ورزشي صحيح است. برنامه تمريني شامل تركيبي از حركات كششي، تقويتي و هوازي است.

براي درك بهتر بايد بدانيم كه 3 دسته عضلات از ستون مهره ها حمايت مي كنند كه عبارتند از :

1.عضلات راست كننده كمر(Extensor) : براي راست كردن پشت ستون مهره ها

2.عضلات خم كننده كمر (Flexor) : براي حمايت ستون مهر ها از جلو

3.عضلات مايل يا چرخاننده: براي پايداري ستون مهر ها در حالت ايستاده

بسته به نوع آسيب، تشخيص و مقدار درد شما، نسخه ورزشي شما متفاوت خواهد بود؛ پس قبل از انجام هر نوع ورزشي با افراد متخصص در اين زمينه مشورت كنيد.

به طور كلي تمريناتي كه براي كمر درد توصيه مي شوند، در سه گروه كلي تقسيم مي شوند :

1.تمرينات كششي

2.تمرينات قدرتي

3.تمرينات هوازي كم فشار

تمرينات كششي :

به دنبال بي حركتي، به خصوص اگر بعد از آسيب كمر باشد، مقداري خشكي و سفتي در عضلات ايجاد مي شود. در نتيجه لازم است كه تمرينات كششي براي پيشگيري از خشكي عضله انجام شود. در بيماران با كمر درد مزمن ممكن است هفته ها يا ماهها طول بكشد تا بافت نرم و ستون مهر ها وضعيت طبيعي خود را پيدا كنند ولي با بهبود دامنه حركتي بيمار، درد بيمار به طور قابل توجهي كم مي شود.

در تمرينات كششي، تمرکز اصلي بر روي افزايش انعطاف پذيري و الاستيسيتي ديسك، عضلات، ليگامانها و تاندونها است. اين موضوع حائز اهميت است كه حتي سفتي و خشكي عضلات مجاور كمر نيز مي توانند باعث افزايش استرس به ناحيه كمرشوند. به عنوان مثال، خشكي عضله پشت ران (هامسترينگ) باعث ايجاد و يا تشديد درد كمر مي شود و در نتيجه كشش عضله پشت ران ، يكي از اجزاي مهم يك نسخه ورزشي كمر درد است.

نمونه ای از تمرينات كششي :

به پشت دراز بكشيد. يكي از زانوها را خم كنيد. دست ها را پشت زانو قفل كنيد. به آرامي زانو را صاف كنيد تا جايي كه كشش را در پشت عضله ران خود احساس كنيد. این وضعیت را 20 ثانيه نگه داريد. سپس چند ثانيه استراحت كنيد. اين حركت را 5 بار در هر طرف تكرار كنيد.

به پشت دراز بكشيد. هر دو زانو را خم كنيد، بطوريكه كف پاها روي زمين باشد. سپس دست ها را پشت زانو قفل كنيد. يكي از زانوها را در شكم خم كنيد و 20 ثانيه نگه داريد. سپس چند ثانيه استراحت كنيد. اين حركت را 5 بار در هر طرف تكرار كنيد.

تمرينات تقويتي :

به نظر ميرسد كه در صورت قوي شدن عضلات ناحيه كمر، احتمال عود كمر درد كمتر میشود. كمر دردي كه بيش از 2 هفته طول بكشد، بايد با تمرينات قدرتي مناسب تقويت شود تا از عود آن جلوگيري شود.

2 نوع تمرين براي كاهش درد و افزايش قدرت در بيماران كمر درد توصيه مي شود. در شرايط مناسب مي توان اين 2 نوع تمرين را باهم تجويز كرد.

1.تمرينات مكنزي : كه عمدتآ در بيماران با بيرون زدگي ديسك و فشار به عصب سياتيك توصيه مي شود.

2.تمرينات پايداري مركزي : نمونه اي از تمرينات پايداري مركزي در طي مراحل مختلف درمان :

به پشت روي زمين دراز بكشيد. عضله شكم را سفت كنيد تاحدي كه بتوانيد به راحتي صحبت كنيد ويا به راحتي نفس بكشيد. 10 ثانيه نگه داريد و سپس شل كنيد. این کار را 10 بار تكرار كنيد.

به پشت دراز بكشيد. هر دو زانو راروي مديسين بال (Medicine Ball)خم كنيد. به آرامي بازوي راست را بلند كرده وبالاي سر ببريد.به طور متناوب با بازوي راست و چپ اين كار را تكرار كنيد. در مراحل بعد همزمان با بلند كردن دست راست، پاي چپ را نيز بلند كنيد. اين كار را در سمت مخالف نيز تكرار كنيد.

به آرامي روي مديسين بال نشسته به نحوي كه كف پاها روي زمين بوده و زانوها و لگن نيز90 درجه خم باشند.به آرامي دست راست را بالاي سر برده و نگه داريد . اين كار را در دو سمت انجام دهيد. در مراحل بعدي همزمان با بلند كردن دست راست، سعي كنيد كه پاشنه پا را به آرامي بالاو پايين ببريد.

با بهبود كمر درد، تمرينات پايداري مركزي نيز مشكلتر و پيشرفته تر خواهند شد.

تمرينات هوازي با فشار كم :

به طور معمول بيماراني كه از نظر بدني شرايط بهتري دارند، دفعات كمر درد كمتري دارند و در هنگام ايجاد كمر درد نیز، شدت درد كمتري را تجربه مي كنند.

نمونه هايي از تمرينات هوازي با فشار كم كه مي توان به اين دسته از بيماران توصيه كرد عبارتند از :

1.آب درماني : بخصوص در بيماراني كه درد شديد دارند.

2.پياده روي : بسياري از افراد تصور مي كنند كه پياده روي كه در حين كارهاي روزانه مانند خريد كردن انجام ميدهند، براي بهبود ظرفيت قلبي تنفسي كافي است؛ اما آنچه كه باعث بهبود ظرفيت هوازي مي شود انجام پياده روي ممتد، حداقل به مدت 20 تا 30 دقيقه در اكثر روزهاي هفته است.

3.دوچرخه ثابت.

در پايان باز هم ياد آوري مي شود كه نسخه ورزشي مناسب حتما بايد با توجه به تشخيص بيماري شما تجويز شود و بعضي از تمرينات نه تنها برای بيماري شما مفيد نيستند، بلكه براي كمر درد شما مضر بوده و آسيب رابيشتر مي كنند.


برچسب‌ها: بهترین متخصص دیسک کمر و کمر درد, علت دیسک کمر و کمر درد, کمر دردحاد و مزمن, درمان دیسک کمر وکمر درد باورزش, کمر درد و کاهش وزن


consultation
---------------------------------------------------------------------------------------
دکترمحمد پيريايي -متخصص درد

آدرس: تهران - ميدان هروي - بلوار گلزار( پناهي نيا ) - نبش کوچه پنجم- برج گلزار

طبقه چهارم- واحد 23 - کلينيک مرکزي درد

همه روزه ویزیت انجام می شود


booking1

---------------------------------------------------------------------------------------

حضور در بيمارستان بهمن

شنبه و سه شنبه

آدرس:تهران- شهرک غرب- خيابان ايران زمين شمالي-بيمارستان بهمن


booking2

---------------------------------------------------------------------------------------

حضور در بیمارستان ساسان

یکشنبه و پنج شنبه

آدرس: تهران- بلوار کشاورزی- بین خیابان فلسطین و دائمی- پلاک 59


booking3

---------------------------------------------------------------------------------------

(حضور در بيمارستان بقيه اله(عج

دوشنبه و چهارشنبه عصر

آدرس: تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا


booking4


---------------------------------------------------------------------------------------
film


نوشته شده در تاريخ هشتم تیر ۱۳۹۳ توسط دکتر پیریایی
گزگز، بی‌حسی و خواب رفتگی پاها از علایم دیسک کمر

در بعضی از موارد درد دیسک کمر می‌تواند همراه با احساس گزگز، بی‌حسی و خواب رفتگی در ناحیه پا باشد،در مواردی که آسیب به رشته‌های عصبی شدید باشد می‌تواند احساس ضعف و کاهش قدرت در عضلات پاها و یا اختلال در راه رفتن همراه این علائم مشاهد شود.

بیرون زدگی و فتق دیسک بین مهره‌های کمری معمولا با احساس درد همراه است،این درد می تواند به طور ناگهانی و شدید شروع شود و یا در بعضی از موارد دردی است که به طور مزمن و تدریجی شدت آن افزایش پیدا می‌کند.

معمولا این درد همراه با احساس خشکی در ناحیه کمر است و در بعضی از موارد با اسپاسم عضلات اطراف کمر هم ممکن است همراه باشد.

درصورتی که فتق دیسک بین مهره‌های کمری باعث وارد شدن فشار و آسیب به رشته‌های عصبی نخاع در ناحیه کمر شود این بیماری می‌تواند همراه با احساس درد تیر کشنده به ناحیه باسن، پشت ران‌ها، پشت ساق و حتی کف پاها بروز کند.

در بعضی از موارد این دردها می توانند همراه با احساس گزگز، بی‌حسی و خواب رفتگی در ناحیه پا باشند و در مواردی که آسیب به رشته های عصبی شدید باشد، می تواند احساس ضعف و کاهش قدرت در عضلات پاها و یا اختلال در راه رفتن همراه این علائم مشاهد شود.

درمان براساس شدت بیماری دیسک کمر فرق می کند. در موارد شدید که بیرون زدگی دیسک بزرگ است و سبب فلج اندام های تحتانی و یا بی اختیاری در دفع ادرار یا مدفوع می شود، جراحی باید به سرعت انجام شود.

در مواردی که با فتق دیسک کمر فلج مختصری ایجاد شده است، اما به تدریج میزان فلج رو به افزایش است نیز باید فوری جراحی صورت گیرد. در سایر موارد بیماران دیسک کمر، معمولا با استراحت نسبی به مدت یک هفته تا 10 روز، بهبودی حاصل می شود.

راه رفتن در قسمت کم عمق استخر، موجب بهبودی دیسک کمر می‌شود

طی این مدت بیمار باید حتی الامکان از نشستن پرهیز کند و از خم و راست شدن و برداشتن اشیای سنگین یا رانندگی نیز دوری کند. طی این مدت به بیمار داروهای مسکن تجویز می شود.

اغلب بیماران مبتلا به دیسک کمر طی این مدت 10 روزه، بهبود قابل توجهی پیدا می کنند. بیمار می تواند پس از 10 تا 14 روز از زمان شروع بیماری دیسک کمر، ورزش های مخصوصی مانند آب درمانی و راه رفتن در آب در قسمت کم عمق استخر را انجام دهد، انجام نرمش‌های کششی برای عضلات کمر و شکم نیز برای بیماران مبتلا به دیسک کمر مفید است.

بر اساس تجویز پزشک معالج، فیزیوتراپی نیز در بیماران مبتلا به فتق دیسک کمر سودمند است. تأثیر روش های درمانی نظیر طب سوزنی، حجامت، استفاده از زالو و داغ کردن ثابت نشده است.

روش های درمانی «کایروپراکتیک» در دیسک کمر ممکن است خطرناک باشد و در تعداد کمی از بیماران ممکن است سبب تشدید علایم شود. اگر 4 تا 6 هفته از درمان بیمار مبتلا به فتق دیسک کمر بگذرد و بیمار همچنان درد شدیدی بخصوص در پاها احساس کند یا فلج خفیف، اما پایداری در اندام تحتانی وجود داشته باشد به طوری که بیمار نتواند فعالیت‌های روزمره خود را به خوبی انجام دهد، انجام جراحی توصیه می‌شود.


برچسب‌ها: بهترین متخصص دیسک کمر و کمر درد, علت دیسک کمر و کمر درد, علاىم دیسک کمر وکمر درد, درمان دیسک کمر وکمر درد, بهترین روش درمان با متخصص دیسک کمر وکمر درد درتهرا


consultation
---------------------------------------------------------------------------------------
دکترمحمد پيريايي -متخصص درد

آدرس: تهران - ميدان هروي - بلوار گلزار( پناهي نيا ) - نبش کوچه پنجم- برج گلزار

طبقه چهارم- واحد 23 - کلينيک مرکزي درد

همه روزه ویزیت انجام می شود


booking1

---------------------------------------------------------------------------------------

حضور در بيمارستان بهمن

شنبه و سه شنبه

آدرس:تهران- شهرک غرب- خيابان ايران زمين شمالي-بيمارستان بهمن


booking2

---------------------------------------------------------------------------------------

حضور در بیمارستان ساسان

یکشنبه و پنج شنبه

آدرس: تهران- بلوار کشاورزی- بین خیابان فلسطین و دائمی- پلاک 59


booking3

---------------------------------------------------------------------------------------

(حضور در بيمارستان بقيه اله(عج

دوشنبه و چهارشنبه عصر

آدرس: تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا


booking4


---------------------------------------------------------------------------------------
film


نوشته شده در تاريخ سوم تیر ۱۳۹۳ توسط دکتر پیریایی
بيماري ديسك كمر: شايد شما هم تا به حال دچار احساس درد‌هاي شديد يا خفيفي از ناحيه كمر شده باشيد وبسيار نگران باشيد كه مبتلا به ديسك كمر شده باشيد . دردهاي موقتي كمر با ديسك كمر تفاوت دارد هر درد كمري را نميتوان ديسك كمر ناميد پس بهتر است كه با ديسك كمر بهتر آشنا بشویم: دیسک کمر چیست؟ هر انسان معمولاً 26 مهره در ستون فقرات خود دارد. مهره ها بوسيله صفحات انعطاف پذيري به نام ديسك بين مهره اي از يكديگر جدا مي شوند. اگر بنا به دلايلي ديسك از قسمت عقبي خود دچار بيرون زدگي يا فتق شود، اين قسمت بيرون زده روي نخاع يا رشته هاي نخاع فشار وارد مي كند و سبب بروز درد در ناحيه كمر با انتشار به پاها مي شود. مردم به اصطلاح به اين بيماري ديسك كمر مي گويند كه البته اصطلاح درست آن فتق ديسك كمری مي باشد. اين بيماري، بيماري سياتيك نيز خوانده مي شود. علت ايجاد فتق ديسك کمر چيست؟ و از نظر پاتولوژي چه اتفاقي مي افتد؟ از حدود 15 سالگي به بعد ديسك بين مهره اي دچار تغييراتي مي شود كه اجتناب ناپذير است. اين تغييرات به كاهش ميزان آب موجود در ديسك و كاهش انعطاف پذيري آن منجر مي شود. اين تغييرات در برخي افراد زودتر بروز مي كند و در برخي ديرتر ديده مي شود. در صورت وارد آمدن فشار نامناسب به ديسك فرسوده، قسمت پشتي ديسك دچار فتق يا بيرون زدگي مي شود و اين بيرون زدگي روي نخاع يا رشته هاي آن فشار وارد مي كند. بیماری دیسک کمر بیش‌تر در چه افرادی دیده می‌شود؟ آیا ژنتیک نقش موثری در ایجاد آن دارد یا نه؟ بیماری دیسک کمر معمولا از دهه سوم به بعد ایجاد می‌شود، البته در زنان جوان، دیسک جوانی هم دیده می‌شود، ولی بسیار نادر است. قابل ذکر است که دیسک جوانی در مهره‌های کمر ایجاد نمی‌شود و در مهره‌های پشتی (قسمت بالای مهره‌های کمری) در اثر ضربه اتفاق می افتد و با توجه به اینکه در حدود سن20 سالگی پدیده پیر شدن برای دیسک وجود ندارد و به اصطلاح دژنره نشده است و از سن 20 سالگی به بعد کم کم آب دیسک‌ها کم می‌شود و امکان شکننده شدن آنها و ترک‌های موجود بیش‌تر می‌شود. هر چه سن بالاتر رود، احتمال پیدا شدن دیسک زیادتر می‌شود. مكانهاي شايع فتق ديسك در كجا است؟ و بيماران با چه علايم باليني به پزشک مراجعه مي كنند؟ - فتق ديسك ممكن است در ناحيه گردن، پشت يا كمر ايجاد شود. اگر فتق در ناحيه گردن باشد، بيمار دچار درد در ناحيه گردن و شانه و بازو مي شود. اگر فشار روي نخاع زياد باشد، بيمار علايمي نظير گزگز و مورمور، بي حسي، سرد يا گرم شدن، احساس ضعف و درد در ناحيه ساعد، كف دست و انگشتان پيدا مي كند. فتق ديسك در ناحيه كمر، سبب بروز درد در ناحيه كمر و باسن و پشت يا جلوي ران می شود. اگر فشار روی رشته هاي نخاعی زياد باشد، بيمار از ناحيه زانو به پايين علايمي نظير درد، بي حسی، گزگز و مورمور، احساس سردي يا گرمی، گرفتگی مكرر عضلانی، ضعف يا لاغر شدن را تجربه مي كند، بيماري كه دچار ديسك كمر است نمي تواند براحتي خم شود و هنگام خم شدن احساس مي كند كه رگي در پشت زانويش كشيدگي پيدا مي كند.در بیماری دیسک کمر درد بيمار با سرفه کردن تشديد مي شود. گاهي بيماران دیسک کمر، فقط از وجود گزگز و مور مور يا ضعف يا درد در ناحيه ساق، مچ پا يا انگشتان پاي خود شاكی هستند و كمر آنها اصلاً درد ندارد. براي بيشتر اين بيماران پذيرش اينكه مشكلات آنها به علت وجود بيماری در ناحيه كمر است، خيلی سخت است. چگونه مي توان فتق ديسك را از بيماري هاي ارتوپدي تشخيص داد؟ بيماري هاي متعددي هستند كه سبب كمردرد با انتشار به پاها مي شوند. از بين آنها بيماري هايي كه بيشتر با فتق ديسک كمر اشتباه می شوند، عبارتند از: كشيدگی رباطها يا عضلات كمر، تنگي كانال نخاع، آرتروز كمر، برخي از بيماری هاي روماتيسمی، عفونتهايی مثل تب مالت، تومورها و بيماري های سيستم ادراری نظير سنگ كليه. فتق ديسک کمر چه درمانهايی دارد؟ درمان براساس شدت بيماری دیسک کمر فرق می كند. در موارد شديد كه بيرون زدگی ديسک بزرگ است و سبب فلج اندامهای تحتانی و يا بي اختياری در دفع ادرار يا مدفوع مي شود، جراحي بايد به سرعت انجام شود. در مواردي كه با فتق ديسک کمر فلج مختصری ايجاد شده است، اما بتدريج ميزان فلج رو به افزايش است نيز بايد فوری جراحی صورت بگيرد. در ساير موارد بیماران دیسک کمر،معمولاً به مدت يك هفته تا 10 روز استراحت نسبی توصيه می شود. طي اين مدت بيمار بايد از نشستن حتي الامكان پرهيز كند و از خم و راست شدن و برداشتن اشياي سنگين يا رانندگي نيز دوری نمايد. معمولاً طی اين مدت به بيمار داروهای مسكن تجويز مي شود. اغلب بيماران مبتلا به دیسک کمر طی اين مدت 10 روزه، بهبود قابل توجهی پيدا می كنند. مي توان بعد از 10 تا 14 روز از زمان شروع بيماری دیسک کمر، برای بيمار ورزشهای مخصوصی را تجويز نمود كه آب درمانی و راه رفتن در آب در قسمت كم عمق استخر مي باشد و نيز نرمشهای كششی برای عضلات كمر و شكم نيز برای بیماران مبتلا به دیسک کمر مفيد است. مي توان از فيزيوتراپی نيز در بیماران مبتلا به فتق دیسک کمر نیز سود جست. تأثير روشهای درمانی نظير طب سوزنی، حجامت، استفاده از زالو و داغ كردن ثابت نشده است. روشهای درمانی «كايروپراكتيک» در ديسک كمر ممكن است خطرناک باشد و در درصد كمی از بيماران ممكن است سبب تشديد علايم شود. اگر 4 تا 6 هفته از درمان بيمار مبتلا به فتق ديسك كمر بگذرد و بيمار همچنان درد شديدي بخصوص در پاها احساس كند يا فلج خفيف، اما پايداري در اندام تحتاني وجود داشته باشد به طوري كه بيمار نتواند فعاليتهاي روزمره خود را بخوبي انجام دهد، انجام جراحي توصيه مي شود.
برچسب‌ها: بهترین دکتر متخصص دیسک کمر درتهران, درمان دیسک کمر, علت دیسک کمر, درمان دیسک کمر توسط متخصص دیسک کمر, علایم دیسک کمر وکمر درد


consultation
---------------------------------------------------------------------------------------
دکترمحمد پيريايي -متخصص درد

آدرس: تهران - ميدان هروي - بلوار گلزار( پناهي نيا ) - نبش کوچه پنجم- برج گلزار

طبقه چهارم- واحد 23 - کلينيک مرکزي درد

همه روزه ویزیت انجام می شود


booking1

---------------------------------------------------------------------------------------

حضور در بيمارستان بهمن

شنبه و سه شنبه

آدرس:تهران- شهرک غرب- خيابان ايران زمين شمالي-بيمارستان بهمن


booking2

---------------------------------------------------------------------------------------

حضور در بیمارستان ساسان

یکشنبه و پنج شنبه

آدرس: تهران- بلوار کشاورزی- بین خیابان فلسطین و دائمی- پلاک 59


booking3

---------------------------------------------------------------------------------------

(حضور در بيمارستان بقيه اله(عج

دوشنبه و چهارشنبه عصر

آدرس: تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا


booking4


---------------------------------------------------------------------------------------
film


نوشته شده در تاريخ بیست و ششم خرداد ۱۳۹۳ توسط دکتر پیریایی


 

انواع کمر درد

کمر درد از نظر ماهیت درد به سه دسته تقسیم می شود:

۱- کمر درد گذرا : دردی ناگهانی و شدید در ناحیه کمر،این نوع کمر درد ناشی از انجام حرکات نامناسب و یا کشیدگی بیش از حد ستون فقرات است. هر چند که این کمر درد گذرا است اما هیچگاه نباید کم اهمیت شمرده شود، چرا که میتواند اخطاری برای عود مجدد آن باشد و سریعا” باید جهت جلوگیری از تکرار کمر درد اقدام شود.

۲- کمر درد حاد: یک درد حاد در ناحیه کمر است ،این نوع کمر درد در اثر قرار گرفتن در وضعیتهای غلط، خم شدنهای مکرر و به مدت طولانی و یا ضربه به ستون فقرات کمری ایجاد می شود.کمر دردی که کمتر از یکماه از شروع آن می گذرد را حاد می نامند.

این نوع کمر درد نشانه وقوع آسیب بافتی بوده و بدرجات مختلفی در فرد ایجاد ناتوانی می کند. هر چند که آسیب کوچک باشد ولی باید مراقب بود و از تکرار آن جلوگیری کرد. برای این منظور در وهله اول باید درمان علامتی جهت کنترل درد انجام شده و سپس در مورد بهبودی کامل اقدام و تمامی فعالیتهای طبیعی ستون فقرات را به شکل اولیه خود بازگرداند.

۳- کمر درد مزمن: کمر دردی که بیش از یکماه از بروز آن می گذرد را کمر درد مزمن می نامند. کمر درد مزمن در واقع در اثر عدم درمان و یا مقاومت به درمان کمر درد حاد ایجاد می گردد.

بدیهی است که درمان به موقع و مناسب کمر درد حاد، همواره درد مزمن را به حداقل می رساند، درد مزمن کمر باید به عنوان یک علامت جدی تلقی شده و کلیه معاینات بالینی و آزمایشات پاراکلینیکی جهت بیماریهای سیستمتیک انجام گردد. به هر صورت درد کمر مستلزم یک بررسی دقیق و درمان مناسب توسط گروهی درمانگر، متشکل از پزشک متخصص، فیزیوتراپی ، متخصص روانپزشکی و…. میباشد. 

منبع: مجله سلامت
 


برچسب‌ها: انواع کمر درد, فیزیوتراپی کمر, کمر درد مزمن, کمر درد گذرا, ستون فقرات


consultation
---------------------------------------------------------------------------------------
دکترمحمد پيريايي -متخصص درد

آدرس: تهران - ميدان هروي - بلوار گلزار( پناهي نيا ) - نبش کوچه پنجم- برج گلزار

طبقه چهارم- واحد 23 - کلينيک مرکزي درد

همه روزه ویزیت انجام می شود


booking1

---------------------------------------------------------------------------------------

حضور در بيمارستان بهمن

شنبه و سه شنبه

آدرس:تهران- شهرک غرب- خيابان ايران زمين شمالي-بيمارستان بهمن


booking2

---------------------------------------------------------------------------------------

حضور در بیمارستان ساسان

یکشنبه و پنج شنبه

آدرس: تهران- بلوار کشاورزی- بین خیابان فلسطین و دائمی- پلاک 59


booking3

---------------------------------------------------------------------------------------

(حضور در بيمارستان بقيه اله(عج

دوشنبه و چهارشنبه عصر

آدرس: تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا


booking4


---------------------------------------------------------------------------------------
film


نوشته شده در تاريخ چهارم تیر ۱۳۹۲ توسط دکتر پیریایی


consultation
---------------------------------------------------------------------------------------
دکترمحمد پيريايي -متخصص درد

آدرس: تهران - ميدان هروي - بلوار گلزار( پناهي نيا ) - نبش کوچه پنجم- برج گلزار

طبقه چهارم- واحد 23 - کلينيک مرکزي درد

همه روزه ویزیت انجام می شود


booking1

---------------------------------------------------------------------------------------

حضور در بيمارستان بهمن

شنبه و سه شنبه

آدرس:تهران- شهرک غرب- خيابان ايران زمين شمالي-بيمارستان بهمن


booking2

---------------------------------------------------------------------------------------

حضور در بیمارستان ساسان

یکشنبه و پنج شنبه

آدرس: تهران- بلوار کشاورزی- بین خیابان فلسطین و دائمی- پلاک 59


booking3

---------------------------------------------------------------------------------------

(حضور در بيمارستان بقيه اله(عج

دوشنبه و چهارشنبه عصر

آدرس: تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا


booking4


---------------------------------------------------------------------------------------
film


نوشته شده در تاريخ بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۲ توسط  جراحی دیسک کمر-دکتر محمد پیریایی

در این قسمت به قواعدی که بیماران با مشکلات دیسک کمر و درموارد کشیدگی های عضلانی-تاندونی و پیچ خوردگی های لیگامانی باید رعایت کنند اشاره می شود. البته بهتر است قبل از خواندن این اصول پست علل درد کمر را مطالعه فرمائیداصول و قواعدی که باید رعایت کنیم شامل مواد ذیل اند:

-استراحت در بستر(در مرحله حاد) جهت افزایش ترمیم بافت های آسیب دیده,کاهش التهاب و اسپاسم های عضلانی.

 

-خوابیدن به حالت طاقباز(خوابیدن به پشت) درحالیکه زانوها خم هستند.البته می توانیم از یک بالش مناسب در قسمت زیر زانوها استفاده کنیم.

 

-بالشی که در زیر سر قرارمی گیرد ازنظر ارتفاع نه آنقدر زیاد که سر به جلو خم شود و نه آنقدر کوتاه که سر به سمت عقب حرکت کند. ارتفاع بالشی که زیر زانوها قرار می گیرد باید بیشتر از بالشی باشد که زیر سر قرار می گیرد.

 

-بیمار به هر پهلویی که راحت است می تواند بخوابد و بین زانوها بالش مناسبی قرار دهد.

 

-از قرار دادن هر دو پا به طور همزمان به صورت صاف بر روی صندلی یا مبل جدا خودداری کند. زمانی می تواند هردو پا را روی صندلی مناسب یا چهارپایه قرار دهد که ساق پاها نسبت به رانها 90 درجه باشد که در این حالت رانها هم نسبت به تنه همین زاویه را دارند.

 

-پرهیز از بلندکردن اجسام حتی اشیائی که وزن چندانی ندارند.

 

-بیمارانی که قوس کمر نرمال یا کمتر از حد طبیعی دارند درصورتیکه در حالت دمر احساس راحتی می کنند می توانند در این وضعیت قرار گیرند و یک بالش مناسب در زیر شکم قرار دهند.

 

-پرهیز از وضعیت های دردناک.در بیماری های دیسک کمر, نشستن به خصوص اگر با خم شدن تنه همراه شود باعث آسیب بیشتر و درنتیجه تشدید علائم می گردد.

 

-پرهیز از اضطراب و نگرانی که به علت تشدید اسپاسم عضلانی درد را افزایش می دهد.

 

-یک نکته بسیار مهم برای تغییر وضعیت و جابه جایی مثلا از حالت طاقباز به حالت پهلو این است که با سرعت کم, کنترل شده و یکپارچه(تنه و اندام ها با هم) انجام شود و برای نشستن از حالت طاقباز ابتدا به پهلویی چرخیده و با کمک آرنج و کف دستها به آرامی می نشیند.برای خوابیدن از حالت نشسته حتما از دست ها کمک گیرد.

 

-از انجام حرکات چرخشی خودسر و تند خودداری کند.

 

-استفاده از وسایل کمکی حمایت کننده با توجه به شدت درد طبق دستور پزشک معالج یا مشاوره با فیزیوتراپیست ها صورت می گیرد.بعد از مرحله حاد بیماری با توجه به میزان درد و شرایط بیمار,تمرینات طبی جهت تقویت عضلات ستون فقرات گنجانده می شود و با کاهش میزان درد, وسایل کمکی کنار کذاشته شده و تقویت عضلات مدنظر قرار می گیرد.استفاده طولانی مدت از وسایل کمکی چون کرست های کمری باعث آتروفی و ضعف (Atrophy & Weakness) عضلات ستون فقرات می شود.

 

-اصولا انجام تمرینات باید توسط فیزیوتراپیست ها کنترل شود و تمرینات طی زمان و درصورت کاهش میزان درد بیمار پیشرفت داده می شود.

 

 

یک نکته بسیار مهم :

استفاده از یکسری تمرینات ازقبل آماده شده توصیه نمی شود چون درد ناحیه کمر مبحث بسیار پیچیده ای است.با توجه به متفاوت بودن ساختار و اسکلت افراد و همچنین متنوع بودن عوامل درد کمر, مشاوره با متخصص مربوطه و فیزیوتراپیست در این زمینه بسیار کمک کننده تر است تا اینکه یکسری تمرینات ازقبل آماده شده که کنترل شده هم نیستند انجام گردد. همچنین به دلیل عدم آشنایی بیمار با نحوه صحیح و زمانبندی تمرینات,ممکن است دچار عوارض و مشکلات ثانوی نیز شود. به ویژه زمان هایی که بیمار همزمان چند اختلال را با هم داشته باشد این موضوع اهمیت بیشتری می یابد.منبع: فیزیوتراپی برزکار


برچسب‌ها: جااندازی دیسک کمر, درمان دیسک کمر, علل کمردرد, بیماری های التهابی کمر, دردهای کمری


consultation
---------------------------------------------------------------------------------------
دکترمحمد پيريايي -متخصص درد

آدرس: تهران - ميدان هروي - بلوار گلزار( پناهي نيا ) - نبش کوچه پنجم- برج گلزار

طبقه چهارم- واحد 23 - کلينيک مرکزي درد

همه روزه ویزیت انجام می شود


booking1

---------------------------------------------------------------------------------------

حضور در بيمارستان بهمن

شنبه و سه شنبه

آدرس:تهران- شهرک غرب- خيابان ايران زمين شمالي-بيمارستان بهمن


booking2

---------------------------------------------------------------------------------------

حضور در بیمارستان ساسان

یکشنبه و پنج شنبه

آدرس: تهران- بلوار کشاورزی- بین خیابان فلسطین و دائمی- پلاک 59


booking3

---------------------------------------------------------------------------------------

(حضور در بيمارستان بقيه اله(عج

دوشنبه و چهارشنبه عصر

آدرس: تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا


booking4


---------------------------------------------------------------------------------------
film


نوشته شده در تاريخ هشتم خرداد ۱۳۹۲ توسط  جراحی دیسک کمر-دکتر محمد پیریایی

علل درد در ناحیه لگن

پیش از درمان بیماری باید علت درد لگن مشخص شود.متخصص طب فیزیکی بر اساس شرح حال، معاینه دقیق و در صورت لزوم آزمایشها و بررسی های رادیولوژی مثل عکس ساده، ام آر ای و اسکن استخوان علل درد لگن را تشخیص می دهند. دراینجا علل درد لگن بیان می شود:


درد لگن

درد لگن ممکن است بعلل آرتریت(التهاب مفصل)،اسیب ها، یا بیمار یهای دیگر ایجاد شود.

آرتریتها شامل:

 آرتریت روماتوئید جوانان(رماتیسم مفصلی جوانان)

آرتروز(استئوارتریت)

 آرتریت پسوریاتیک

آرتریت روماتوئید(رماتیسم مفصلی)

آرتریت چرکی( ارتریت سپتیک یا التهاب وتورم مفصل بعلت عفونت)آسیب های لگن :بي حسي خارج ران

بورسیت

دررفتگی لگن

شکستگی استخوان لگن

پارگی لابرال لگن

فتق مغبنی(هرنی اینگوینال)

کشیدگی وضرب دیدگی لگن

شکستگی پلویس

تاندونیت(التهاب تاندونها)

 اعصاب تحت فشار: درد لگن

از علل دیگر درد لگن تحت فشار قرار گرفتن اعصاب است  

این بیماریها شامل:

 فتق دیسک(هرنی دیسک)

مرالژیا پارستتیکا(گز گز و خواب رفتگی در ران

سیاتیک 

تنگی کانال نخاعی 

ساکروایلئیت(التهاب مفصل ساکروایلیاک)

سرطانها از علل دیگر درد لگن می باشند:

سرطانهای پیشرفته یا متاستاتیک که استخوانها را درگیر کرده اند

سرطان استخوان

لوکمیا(سرطان خون)سایر علل درد لگن

نکروز اواسکولار

بیماری  لگ کاو پرتس

استومالاسی(نرمی استخوان بعلت کمبود ویتامین د)

استئومیلیت( التهاب یاعفونت استخوان)

استئوپوروز(پوکی استخوان)

بیماری پاژه استخوان

 ریکتز(راشیتیسم بعلت کمبود ویتامین د)

سینوویت(التهاب غشای سینوویوم که باعث درد وتورم میشود).


منبع: کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی تهران


برچسب‌ها: درد در ناحیه لگن, علل درد در ناحیه لگن, آسیب های لگن, آرتروز, کلینیک مرکزی درد


consultation
---------------------------------------------------------------------------------------
دکترمحمد پيريايي -متخصص درد

آدرس: تهران - ميدان هروي - بلوار گلزار( پناهي نيا ) - نبش کوچه پنجم- برج گلزار

طبقه چهارم- واحد 23 - کلينيک مرکزي درد

همه روزه ویزیت انجام می شود


booking1

---------------------------------------------------------------------------------------

حضور در بيمارستان بهمن

شنبه و سه شنبه

آدرس:تهران- شهرک غرب- خيابان ايران زمين شمالي-بيمارستان بهمن


booking2

---------------------------------------------------------------------------------------

حضور در بیمارستان ساسان

یکشنبه و پنج شنبه

آدرس: تهران- بلوار کشاورزی- بین خیابان فلسطین و دائمی- پلاک 59


booking3

---------------------------------------------------------------------------------------

(حضور در بيمارستان بقيه اله(عج

دوشنبه و چهارشنبه عصر

آدرس: تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا


booking4


---------------------------------------------------------------------------------------
film


نوشته شده در تاريخ بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۱ توسط  جراحی دیسک کمر-دکتر محمد پیریایی

کلینیک درد دکتر محمد پیریایی متخصص درد


مشاهده فیلم آموزشی

بر روی لینک زیر کلیک کنید.


دیسک کمر ( قسمت اول )
برچسب‌ها: دیسک کمر, جا اندازی دیسک, عمل لیزری دیسک کمر, آرتروز ستون فقرات, کلینیک درد


consultation
---------------------------------------------------------------------------------------
دکترمحمد پيريايي -متخصص درد

آدرس: تهران - ميدان هروي - بلوار گلزار( پناهي نيا ) - نبش کوچه پنجم- برج گلزار

طبقه چهارم- واحد 23 - کلينيک مرکزي درد

همه روزه ویزیت انجام می شود


booking1

---------------------------------------------------------------------------------------

حضور در بيمارستان بهمن

شنبه و سه شنبه

آدرس:تهران- شهرک غرب- خيابان ايران زمين شمالي-بيمارستان بهمن


booking2

---------------------------------------------------------------------------------------

حضور در بیمارستان ساسان

یکشنبه و پنج شنبه

آدرس: تهران- بلوار کشاورزی- بین خیابان فلسطین و دائمی- پلاک 59


booking3

---------------------------------------------------------------------------------------

(حضور در بيمارستان بقيه اله(عج

دوشنبه و چهارشنبه عصر

آدرس: تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا


booking4


---------------------------------------------------------------------------------------
film


نوشته شده در تاريخ چهاردهم اسفند ۱۳۹۱ توسط  جراحی دیسک کمر-دکتر محمد پیریایی

عوامل بروز فتق دیسک چیست؟

مهمترین عوامل زمینه ساز هرنی یا فتق دیسک بین مهره ای عبارتند از:

  • بلند کردن ناصحیح اجسام : وقتی جسم سنگینی را بلند میکنید اگر به جلو خم شوید و جسم را بردارید خود را در معرض پارگی دیسک قرار میدهید. همچنین چرخیدن کمر در حین بلند کردن اجسام احتمال پارگی دیسک را زیاد میکند. در حین بلند کردن اجسام به جای خم شدن به جلو باید زانو های خود را خم کرده و بنشینید و جسم را تا حد امکان به تنه خود نزدیک کرده و سپس بلند شوید.

      

  • وزن : افراد سنگین وزن بیشتر دچار هرنی دیسک میشوند.
  • رانندگی زیاد : به علت نشستن به مدت زیاد و لرزش مداوم اتومبیل احتمال هرنی دیسک را بیشتر میکند.
  • زندگی بدون تحرک : موجب ضعیف شدن عضلات کمر و شکم شده و کمر ناپایدار میشود. نتیجه آن افزایش احتمال پارگی دیسک بین مهره ای است.
  • کشیدن سیگار : سیگار موجب ضعیف شدن دیسک بین مهره ای و در نتیجه افزایش احتمال آسیب پذیری آن میشود.


منبع: ایران ارتوپد


برچسب‌ها: آزادسازی عصب سیاتیک, عمل لیزری دیسک, چسبندگی دیسک کمر و راه درمان آن, کمر درد, درمان آرتروز کمر بروش رادیوفرکونسی


consultation
---------------------------------------------------------------------------------------
دکترمحمد پيريايي -متخصص درد

آدرس: تهران - ميدان هروي - بلوار گلزار( پناهي نيا ) - نبش کوچه پنجم- برج گلزار

طبقه چهارم- واحد 23 - کلينيک مرکزي درد

همه روزه ویزیت انجام می شود


booking1

---------------------------------------------------------------------------------------

حضور در بيمارستان بهمن

شنبه و سه شنبه

آدرس:تهران- شهرک غرب- خيابان ايران زمين شمالي-بيمارستان بهمن


booking2

---------------------------------------------------------------------------------------

حضور در بیمارستان ساسان

یکشنبه و پنج شنبه

آدرس: تهران- بلوار کشاورزی- بین خیابان فلسطین و دائمی- پلاک 59


booking3

---------------------------------------------------------------------------------------

(حضور در بيمارستان بقيه اله(عج

دوشنبه و چهارشنبه عصر

آدرس: تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا


booking4


---------------------------------------------------------------------------------------
film


نوشته شده در تاريخ هشتم اسفند ۱۳۹۱ توسط  جراحی دیسک کمر-دکتر محمد پیریایی


consultation
---------------------------------------------------------------------------------------
دکترمحمد پيريايي -متخصص درد

آدرس: تهران - ميدان هروي - بلوار گلزار( پناهي نيا ) - نبش کوچه پنجم- برج گلزار

طبقه چهارم- واحد 23 - کلينيک مرکزي درد

همه روزه ویزیت انجام می شود


booking1

---------------------------------------------------------------------------------------

حضور در بيمارستان بهمن

شنبه و سه شنبه

آدرس:تهران- شهرک غرب- خيابان ايران زمين شمالي-بيمارستان بهمن


booking2

---------------------------------------------------------------------------------------

حضور در بیمارستان ساسان

یکشنبه و پنج شنبه

آدرس: تهران- بلوار کشاورزی- بین خیابان فلسطین و دائمی- پلاک 59


booking3

---------------------------------------------------------------------------------------

(حضور در بيمارستان بقيه اله(عج

دوشنبه و چهارشنبه عصر

آدرس: تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا


booking4


---------------------------------------------------------------------------------------
film


نوشته شده در تاريخ بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۱ توسط  جراحی دیسک کمر-دکتر محمد پیریایی


علائم دیسک کمر- علایم دیسک کمر- پارگی دیسک کمر

پارگی دیسک می‌تواند باعث فشار بر روی عصب شود و کمر درد را به وجود آورد.


دلایل کمر درد و چگونگی مبارزه با آن

 راه رفتن، نشستن ، ایستادن، بلند شدن،خم شدن ،‌کار کردن ، بازی کردن و خوابیدن در انسان‌ها با کمک گرفتن از کمر عملی می شود. نخاع در واقع رشته‌ای از اعصاب است که 45 سانتی متر طول و 5/2 سانتی‌متر کلفتی دارد. تمام فعالیت‌‌هایی که پایین‌تر از سطح گردن اتفاق می‌افتد، دستوراتش از نخاع می‌‌گذرد.

31 جفت عصب از نخاع می‌‌گذرد، این اعصاب اطلاعات و دستورات را از مغز به سایر قسمت‌های بدن منتقل می‌کنند، همچنین در این منطقه 400 ماهیچه وجود دارد که باعث حرکت تمامی جهات می‌شوند.


علل کمر درد

1- پیچ‌خوردگی یا خستگی : ممکن است بر روی نخاع و ماهیچه ‌های قسمت بالایی یا پایینی کمر تاثر بگذارد.


 2- شکستگی مهره: ممکن است باعث صدمه به نخاع شود،‌این مساله می‌تواند باعث از بین رفتن حرکت، حس و کارایی نقاط پایین‌تر شود.

 3- دررفتگی یا پارگی دیسک: پارگی دیسک نیز می‌تواند باعث فشار برروی عصب شود، این فشار به نوبه خود موجب درد در قسمت پایینی کمر و پاها می‌شود.

 4- جراحت یا بیماری:‌ مثلا عفونت یا التهاب مفاصل ممکن است باعث تضعیف این ناحیه شود و در نتیجه سبب پیچ‌خوردگی ، شکستگی یا پارگی دیسک شود.


 5- حالت ناجور بدن مثل قوز کردن ، روی یک پا تکیه کردن ،خم شدن به جلو و غیره منجر به افزایش انحنای ستون مهره‌ها به سمت جلو و قسمت پایین پشت می‌شود.


 6- ورزش نکردن: بیشتر کمر دردها (به عقیده عده‌ای از متخصصان تا 80 درصد) به علت ورزش نکردن است. 7- چاقی : بزرگی شکم باعث کشیدگی دایمی ماهیچه‌های کمر به سمت جلو می‌شود ، این کشش باعث تضعیف ماهیچه‌های شکم و درنتیجه مشکلات و دردهای کمری می‌شود.


اگر چه فاکتورهای بسیاری برای کنترل توانایی بدن وجود دارد اما آن چه که بیشتر باعث تحلیل رفتن قوای جسمی به افزایش سن می‌شود، داشتن نوع زندگی ساکن و بی‌تحرک در گذشته است.
منبع :نیک صالحی

برچسب‌ها: دردهای کمری, علائم دیسک کمر, درمان دیسک کمر, دلایل کمر درد, متخصص کمر درد


consultation
---------------------------------------------------------------------------------------
دکترمحمد پيريايي -متخصص درد

آدرس: تهران - ميدان هروي - بلوار گلزار( پناهي نيا ) - نبش کوچه پنجم- برج گلزار

طبقه چهارم- واحد 23 - کلينيک مرکزي درد

همه روزه ویزیت انجام می شود


booking1

---------------------------------------------------------------------------------------

حضور در بيمارستان بهمن

شنبه و سه شنبه

آدرس:تهران- شهرک غرب- خيابان ايران زمين شمالي-بيمارستان بهمن


booking2

---------------------------------------------------------------------------------------

حضور در بیمارستان ساسان

یکشنبه و پنج شنبه

آدرس: تهران- بلوار کشاورزی- بین خیابان فلسطین و دائمی- پلاک 59


booking3

---------------------------------------------------------------------------------------

(حضور در بيمارستان بقيه اله(عج

دوشنبه و چهارشنبه عصر

آدرس: تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا


booking4


---------------------------------------------------------------------------------------
film


نوشته شده در تاريخ بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۱ توسط  جراحی دیسک کمر-دکتر محمد پیریایی